Artykuły:
Prawo zakładowe — in rebus angustis? wybrane problemy administracyjnoprawne
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 207 - 219
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie bezpieczeństwa w obowiązującym systemie prawa — kilka refleksji na temat normatywizacji problematyki bezpieczeństwa
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 43 - 54
Pobierz artykuł PDF
Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 139 - 148
Pobierz artykuł PDF
Kilka refleksji na temat specyfiki i problemów postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i szkół
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 215 - 229
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Między niepomijalnością administracji publicznej a deadministrowaniem
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 185-194
Pobierz artykuł PDF