Artykuły:
Sprawozdanie z nadania przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie godności doktora honoris causa Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 441 - 446
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat końcowych wniosków Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku o podziale administracyjnym państwa na województwa
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 317 - 325
Pobierz artykuł PDF
Prace nad podziałem terytorialnym Rzeczypospolitej do przewrotu majowego w 1926 roku
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 283 - 302
Pobierz artykuł PDF
Problematyka administracji publicznej na łamach „Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 roku
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 113 - 126
Pobierz artykuł PDF
Profesor Alfred Konieczny
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 5 - 8
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 177 - 186
Pobierz artykuł PDF
Aktywność konferencyjna Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1969–2020
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 707-720
Pobierz artykuł PDF
Przedmioty historycznoprawne na polskich wydziałach prawa
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 149-186
Pobierz artykuł PDF
Status kombatanta z tytułu uczestnictwa w Istriebitielnych Batalionach (rozważania historycznoprawne i dogmatycznoprawne)
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 179-207
Pobierz artykuł PDF