Wróć do szczegółów artykułu Recenzja: Cenzory Rossijskoj Impierii koniec XVIII–naczało XX wieka. Biobibliograficzeskij sprawocznik, ried. koll. Władimir Rufinowicz FIRSOW et alt., awt. koll. Oleg Jurjewicz ABAKUMOW et alt., Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Rossijskaja nacyonalnaja bibliotieka” 2013, 480 s. ISBN 078-5-8192-0442-9 Natalja Gienrichowna PATRUSZEWA, Cenzor w  gosudarstwiennoj sistiemie doriewolucyonnoj Rossii wtoraja połowina XIX–naczało XX wieka, Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Siewiernaja zwiezda” 2011, 267 s. ISBN 978-5-905042-23-2
Pobierz