Artykuły:
Materiały do stanu zbiorów starych druków w Polsce
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 141-223
Pobierz artykuł PDF