Artykuły:
Jednodniówka jako typ dokumentów życia społecznego. Zarys problematyki badawczej
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 27, 2008, Strony 135 - 148
Pobierz artykuł PDF
Wanda A. Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 34, 2015, Strony 147 - 151
Pobierz artykuł PDF
Próba organizacji badań bibliologicznych w Polsce w świetle materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Książki z lat 1948–1949
Roczniki Biblioteczne, , Strony 153 - 173
Pobierz artykuł PDF
Habilitacja Adama Łysakowskiego w świetle źródeł. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła Małgorzata Korczyńska-Derkacz
Roczniki Biblioteczne, , Strony 193 - 215
„Studia o Książce” 1970–1993 — koncepcje programowe i ich realizacja
Roczniki Biblioteczne, , Strony 223 - 245
Pobierz artykuł PDF
Renata M. Zając, Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2016
Roczniki Biblioteczne, , Strony 341 - 347
Pobierz artykuł PDF
Z historii prasy największych zakładów przemysłowych Wrocławia i okolic 1946–1990
Roczniki Biblioteczne, , Strony 53 - 90
Pobierz artykuł PDF
Agnieszka Chamera-Nowak, Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego w Polsce 1951–1956, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pols
Roczniki Biblioteczne, , Strony 272-278
Pobierz artykuł PDF
Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976–1990, wstęp i opracowanie Adam Roliński, Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk, przedmowa Tomasz Gąsowski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu
Roczniki Biblioteczne, , Strony 278-282
Pobierz artykuł PDF