Artykuły:
„Biblia królowej Zofii” — od rękopisu do formy cyfrowej
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 91 - 107
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z wernisażu podsumowującego projekt digitalizacji kroju pisma Bona Warszawa, 25 listopada 2017
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 277 - 282
Pobierz artykuł PDF
Okładki druków muzycznych jako ważne zagadnienie badawcze: na marginesie wystawy Obrazki z nut Wrocław, 19 stycznia–28 lutego 2018
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 215 - 219
Pobierz artykuł PDF
Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?
Roczniki Biblioteczne, , Strony 315 - 344
Pobierz artykuł PDF
Czy słowniki i encyklopedie są źródłami informacji o charakterze pochodnym?
Roczniki Biblioteczne, , Strony 281 - 284
Pobierz artykuł PDF
Uwagi bibliografa nad Polską bibliografią organów Marii Szymanowicz
Roczniki Biblioteczne, , Strony 305 - 316
Pobierz artykuł PDF
O problemie wieloznaczności terminu ‘bibliografia’ kolejny raz — o terminie ‘bibliografoznawstwo’ po raz pierwszy
Roczniki Biblioteczne, , Strony 135 - 178
Pobierz artykuł PDF
Teoretyczne aspekty tworzenia elementów dokumentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem abstraktów) a ich rzeczywisty kształt. Propozycja badań w obszarze artykułów z czasopism z zakresu bibliologii
Roczniki Biblioteczne, , Strony 179 - 220
Pobierz artykuł PDF
Projekt bieżącej bibliografi i piśmiennictwa z zakresu organoznawstwa
Roczniki Biblioteczne, , Strony 249 - 260
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z Sympozjum „Szary Kruk”, Gdańsk 18–19 listopada 2019
Roczniki Biblioteczne, , Strony 287-298
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku”, Wrocław 22 listopada 2019
Roczniki Biblioteczne, , Strony 299-304
Pobierz artykuł PDF
Funkcje okładek dokumentów muzycznych w perspektywie okładkoznawstwa
Prace Kulturoznawcze, Obrazy z nut, Strony 93-105
Pobierz artykuł PDF
Informacyjna, dokumentacyjna i poznawcza rola bibliografii zawartości czasopism lokalnych (na przykładzie bibliografii zawartości „Zeszytów Żagańskich”)
Roczniki Biblioteczne, , Strony 309-330
Pobierz artykuł PDF