Artykuły:
Zainteresowania bibliograficzne i bibliofilskie profesora historii prawa Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego 1783–1846
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 27, 2008, Strony 47 - 60
Pobierz artykuł PDF
Badania humanistyczne w sieci, czyli zmiany w komunikacji naukowej spowodowane rewolucją cyfrową „Komunikacja naukowa w humanistyce”, red. Emanuel Kulczycki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 249 - 255
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Anna Gruca, Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kraków 2007
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 295 - 299
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Rys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856–2008. Red. Dobrosława Gucia i Alicja Pihan-Kijasowa. T. 1–2, Poznań 2011
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 251 - 255
Pobierz artykuł PDF
Idea „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza 1915–1969. Początki „biblioteki jako trzeciego miejsca”?
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 43 - 71
Pobierz artykuł PDF
Teresa Święćkowska, Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018, 388 ss., ISBN 978-83-242-3449-3
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 261-266
Pobierz artykuł PDF
Kanon literacki we współczesnym obiegu lekturowym — czy jeszcze istnieje, jest czytany i obowiązuje? Refleksje bibliologa na temat dwóch książek Harolda Blooma
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 309-315
Pobierz artykuł PDF