Artykuły:
Recenzja: Laure Adler, Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Paris 2006
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 255 - 259
Pobierz artykuł PDF
Francuskie biblioteki publiczne między tradycją a nowoczesnością: gromadzenie i upowszechnianie zbiorów
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 143 - 169
Pobierz artykuł PDF
Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 173 - 190
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Dictionnaire encyclopédique du livre, sous la direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer; et la responsabilité scientifique de Pascal Fouché [et al.]; préface de Henri-Jean Martin. T. 1–3 + Index. Paris: Éd. du Cercle de la Librairie 2002–2011, XXXIII, 900; XII, 1074; XII, 1088 p., il., 30 cm, ISBN 2-7654-0841-6; ISBN 2-7654-0910-2; ISBN 978-2-7654-0987-8
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 171 - 177
Pobierz artykuł PDF
Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w oczach krytyków — rekonesans badawczy
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 247 - 269
Pobierz artykuł PDF