Artykuły:
Model kształcenia typografów według Leona Urbańskiego
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 37 - 59
Pobierz artykuł PDF
Między funkcjonalnością a estetyką publikacji podręcznikowych
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 149 - 152
Pobierz artykuł PDF
Projektowanie książki orientalnej według Leona Urbańskiego
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 30, 2011, Strony 19 - 38
Pobierz artykuł PDF
Estetyka zaangażowana. Rola "Poligrafiki" w podnoszeniu poziomu estetycznego polskiej produkcji wydawniczej w latach 1947–1956
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 27, 2008, Strony 77 - 96
Pobierz artykuł PDF
Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 11 - 27
Pobierz artykuł PDF
"Nie robię sztuki, pomagam czytać". Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki
Roczniki Biblioteczne, , Strony 237 - 247
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Maciej Szymczyk, Polski przemysł papierniczy 1945–1989. Duszniki Zdrój 2007
Roczniki Biblioteczne, , Strony 250 - 253
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Acta Poligraphica. Czasopismo naukowe poświęcone poligrafii, 2013, R. 1, wol. 1, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, 118 s., il. ISSN 2299-9981
Roczniki Biblioteczne, , Strony 178 - 182
Pobierz artykuł PDF
Profesor Janusz Sowiński 20 III 1939–27 II 2015
Roczniki Biblioteczne, , Strony 399 - 402
Pobierz artykuł PDF
Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018, 340 ss., il., ISBN 97883-242-3468-4, e-ISBN 978-83-242-3375-5
Roczniki Biblioteczne, , Strony 267-272
Pobierz artykuł PDF
Prostota, czytelność, pomysł i oryginalność w projektowaniu książki. Cztery zasady Janusza Górskiego
Roczniki Biblioteczne, , Strony 229-252
Pobierz artykuł PDF