Redakcja

Redaktor naczelny: Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski)

Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Wandel (Uniwersytet Wrocławski) 

Redaktor tematyczny: Anna Łach (Uniwersytet Wrocławski)

Sekretarz redakcji: Tomasz Dziurdzia (Uniwersytet Wrocławski)

Redaktorzy językowi: Anna Cisło (język angielski), Elżbieta Herden (język niemiecki)

 

 

Adres redakcji:
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl