Rada redakcyjna

 

Redaktor naczelny: Maciej Matwijów

Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Wandel

Sekretarz redakcji: Anna Łach

Redaktorzy językowi: Anna Cisło (język angielski), Elżbieta Herden (język niemiecki)