Redakcja

Redaktor naczelny: Maciej Matwijów

Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Wandel

Zastępca redaktora naczelnego: Elżbieta Jamróz-Stolarska 

Sekretarz redakcji: Anna Łach

Redaktorzy językowi: Anna Cisło (język angielski), Elżbieta Herden (język niemiecki)

 

Adres redakcji:
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: roczniki.biblioteczne@uwr.edu.pl