Komitet Redakcyjny

 

 • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk (Płock)
 • Henryk Hollender (Warszawa)
 • Łarysa Hołowata (Lwów)
 • Bożena Koredczuk (Wrocław)
 • Jurij A. Łabyncew (Moskwa)
 • Halina Mieczkowska (Warszawa)
 • Grzegorz Nieć (Kraków)
 • Arvydas Pacevicius (Wilno)
 • Vit Richter (Praga)
 • Anna Tokarska (Katowice)
 • Jiří Trávníček (Brno)
 • Arkadiusz Wagner (Toruń)
 • Elisabeth Zawisza (Kinston, Ont.)