• Przygotowanie materiału ilustracyjnego

Przygotowanie materiału ilustracyjnego

  • Materiały ilustracyjne należy popisać i ponumerować, a w tekście zaznaczyć ich lokalizację. Do tekstu należy dołączyć osobny plik z wykazem ilustracji i proponowanymi podpisami.
  • Ilustracje dostarczone w formie elektronicznej powinny odpowiadać następującym warunkom technicznym:
    • ilustracje kreskowe powinny być zapisane jako pliki otwarte, czyli CDR, AI lub EPS, nie należy takich ilustracji zapisywać jako TIF, JPG lub XLS,
    • zdjęcia półtonowe (fotografie należy zapisywać jako: TIF, JPG, EPS, PCX w skali 1:1, z rozdzielczością minimum 300 dpi, bez kompresji.
  • Należy podać informację o źródle pochodzenia ilustracji. Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję albo wskazać instytucję, do której Wydawnictwo zwróci się o prawo do publikacji.