Polityka Open Access

Polityka Open Access 

Roczniki Biblioteczne to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że cała treść jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników lub ich instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez wcześniejszego uzyskania zgody wydawcy lub autorów. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI. 

Roczniki Biblioteczne są objęte licencją CC BY-SA 4.0: 

Wolno: 

  • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie 
  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. 

Na następujących warunkach: 

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór. 
  • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał. 
  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji. 

Źródło: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl  

Szczegółowe warunki licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl 

Po zaakceptowaniu tekstu przez Redakcję, Wydawnictwo podpisuje z autorem umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielenia sublicencji CC BY-SA 4.0, co oznacza, że utwór może być wykorzystywany przez inne osoby pod warunkiem umieszczenia informacji o autorze i miejscu publikacji oraz rozpowszechnienia tekstu na tej samej licencji, co oryginał.

 
„Roczniki Biblioteczne” zezwalają autorom archiwizować swoje teksty w wersji preprint, postprint oraz ostatecznej wersji opublikowanej w czasopiśmie, pod warunkiem wskazania „Roczników Bibliotecznych” jako miejsca pierwotnej publikacji tekstu. Wersja ostateczna jest dostępna bez okresu karencji w otwartym dostępie na zasadach licencji CC BY-SA 4.0 na stronie czasopisma.