Ukoronowany orzeł Chrobrego z denarów emisji roku tysięcznego – ponadczasowe ujęcie plastyczne wyobrażenia ptaka

Autor

  • Maciej Dariusz Kossowski

Opublikowane

2008-11-30

Numer

Dział

Rozprawy i Studia [72]