Solová, R. . (2022). Trois portraits de traductrices polonaises ( « Trzy tłumaczki » , par Krzysztof Umiński, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2022). Romanica Wratislaviensia, 69, 281–285. https://doi.org/10.19195/0557-2665.69.26