Solová, R. . (2022) « Trois portraits de traductrices polonaises ( « Trzy tłumaczki » , par Krzysztof Umiński, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2022) », Romanica Wratislaviensia, 69, p. 281–285. doi: 10.19195/0557-2665.69.26.