Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Studia Filmoznawcze” są wydawanym od 1979 roku interdyscyplinarnym czasopismem naukowym skoncentrowanym na sztuce filmowej w jej trzech podstawowych aspektach: historycznym, teoretycznym (filozoficznym, antropologicznym i socjologicznym) i krytycznym. Każdy kolejny numer ma charakter tomu monograficznego, recenzowanego przez uznanych specjalistów z danej dziedziny.

ISSN: 0860-116X

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 42Film japoński

Published 1 sierpnia 2022

Issue description

W ciągu ostatnich dwóch dekad nie tylko gwałtownie wzrosła w Polsce liczba publikacji poświęconych kinematografii japońskiej — od monografii, przez artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach akademickich, po teksty krytyczne – lecz także wykształciły się ... See the full issue

Pełny numer