Artykuły:
Nothing to Declare: Adaptation and the Star Persona
Studia Filmoznawcze, Adaptacje, adaptacje..., Strony 105 - 118
Pobierz artykuł PDF