Artykuły:
Recenzja: Książka "Skolimowski. Przewodnik Krytyki Politycznej" wraz z jej cieniami i blaskami
Studia Filmoznawcze, Przemijanie jako temat filmowy, Strony 219 - 224
Pobierz artykuł PDF
Kim pan jest, panie Łoźnica?
Studia Filmoznawcze, Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 63 - 72
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Z ziemi włoskiej do Polski... i z powrotem. O książce "Polsko-włoskie kontakty filmowe", red. A. Miller-Klejsa, M. Woźniak, Łódź 2014, ss. 216
Studia Filmoznawcze, Filmowe portrety pisarzy, Strony 311 - 317
Pobierz artykuł PDF
Bliscy nieznajomi. Obraz Ukrainy w polskim kinie po 1989 roku
Studia Filmoznawcze, Polsko-ukraińskie sąsiedztwo na ekranie filmowym. Польсько-українське сусідство на кінематографічному екрані, Strony 243 - 255
Pobierz artykuł PDF
Близькі незнайомці. Образ України в польському кіно після 1989 року
Studia Filmoznawcze, Polsko-ukraińskie sąsiedztwo na ekranie filmowym. Польсько-українське сусідство на кінематографічному екрані, Strony 257 - 269
Pobierz artykuł PDF
Europa bije się w piersi. Recenzja książki „Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina” Krzysztofa Loski
Studia Filmoznawcze, Contemporary Transnational Westerns: Themes and Variations since 2000, Strony 185 - 191
Pobierz artykuł PDF
Peryferie mają głos. O książce Jarosława Pietrzaka "Smutki tropików. Współczesne kino Ameryki Łacińskiej jako kino polityczne", Warszawa 2016, ss. 312
Studia Filmoznawcze, Mistrz Wajda, Strony 185 - 190
Pobierz artykuł PDF
Siła różnorodności. Recenzja książki "Współczesne kino izraelskie 2", red. Joanna Preizner, Kraków 2018, ss. 260
Studia Filmoznawcze, Święci na ekranie filmowym, Strony 243 - 248
Pobierz artykuł PDF