Artykuły:
Horror genre in national cinemas of East Slavic countries
Studia Filmoznawcze, Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 119 - 139
Pobierz artykuł PDF