Artykuły:
Wprowadzenie
Studia Filmoznawcze, Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 5 - 17
Pobierz artykuł PDF
Gawęda o starym kinie. Recenzja książki Stanisława Janickiego: "Odeon. Felietony filmowe", Olszanica 2013
Studia Filmoznawcze, Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 293 - 298
Pobierz artykuł PDF