Artykuły:
Święci w czasie nieświętym
Studia Filmoznawcze, Święci na ekranie filmowym, Strony 5 - 7
Pobierz artykuł PDF