Artykuły:
Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 123 - 145
Pobierz artykuł PDF
Wartości preferowane przez racjonalnego prawodawcę w prawie prywatnym międzynarodowym
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 467-479
Pobierz artykuł PDF
Wpływ braku uznania rządu państwa totalitarnego i autorytarnego na zdolność sądową tego państwa w świetle koncepcji brytyjsko-amerykańskich
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 573-579
Pobierz artykuł PDF