Artykuły:
Sprawozdanie: Kilka uwag o  II Zjeździe Niemcoznawców 21–23 listopada 2013 roku
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36, 2014, nr 3, Strony 73 - 89
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Mikołaj Tarkowski, Adwokatura Wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014, ss. 499
Przegląd Prawa i Administracji, 96, 2014, Strony 138 - 141
Pobierz artykuł PDF
Historia Zakładu i Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1960–2014
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 705 - 724
Pobierz artykuł PDF
Wolność w myśli Augustyna Wróblewskiego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 16, 2014, Strony 95 - 105
Pobierz artykuł PDF