Artykuły:
Słowo wstępne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 31, 2009, Strony 5 - 6
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Thomas Rohkrämer, A Single Communal Faith? The German Right from Conservatism to National Socialism, New York–Oxford 2007
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 31, 2009, Strony 431 - 436
Pobierz artykuł PDF
Wódz i jego drużyna. Początki kształtowania się władzy i autorytetu Adolfa Hitlera wśród nazistów
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 32, 2010, Strony 93 - 114
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 30, 2008, Strony 5 - 5
Pobierz artykuł PDF
Niemiecka Partia Robotnicza. O prapoczątkach organizacji narodowosocjalistycznej w Bawarii 1904–1920
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 30, 2008, Strony 227 - 249
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 33, 2011, Strony 5 - 7
Pobierz artykuł PDF
Najwcześniejsze polskie interpretacje nazizmu 1922–1924
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 33, 2011, Strony 9 - 31
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Ian Kershaw, Mit Hitlera. Wizerunek a rzeczywistość w III Rzeszy, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2009, ss. 351
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 34, 2012, nr 1, Strony 155 - 161
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: O przesłankach i źródłach światopoglądu Adolfa Hitlera. Brigitte Hamann, Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, ss. 583
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 35, 2013, nr 2, Strony 105 - 117
Pobierz artykuł PDF
Stosunek Adolfa Hitlera do spraw polskich od zarania nazizmu do jego upadku
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36, 2014, nr 2, Strony 35 - 68
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: O naturze przywództwa Adolfa Hitlera w ujęciu Laurence’a Reesa
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36, 2014, nr 3, Strony 53 - 65
Pobierz artykuł PDF
In memoriam Wiesław Kozub-Ciembroniewicz 1944–2015
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36, 2014, nr 4, Strony 5 - 6
Pobierz artykuł PDF
Poglądy polityczne Żelaznego Kanclerza
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 37, 2015, nr 1, Strony 81 - 97
Pobierz artykuł PDF
Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 37, 2015, nr 3, Strony 5 - 9
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Carl Schmitt i Leo Strauss wobec pozytywizmu prawniczego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 38, 2016, nr 3, Strony 117 - 131
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 38, 2016, nr 4, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Wódz, naród, rasa. Ideologiczne przesłanki nazistowskich koncepcji prawa
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 39, 2017, nr 1, Strony 19 - 43
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Wiedeński okres w życiu Adolfa Hitlera w ujęciu Brigitte Hamann i Augusta Kubizka
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 39, 2017, nr 3, Strony 69 - 82
Pobierz artykuł PDF
Rozprawy Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41, 2019, nr 3, Strony 7 - 26
Pobierz artykuł PDF
Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concept of European unity — brief comparative analysis
Przegląd Prawa i Administracji, 85, 2011, Strony 27 - 37
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Marta Baranowska, Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs  wielka polityka, Toruń 2009, ss. 359
Przegląd Prawa i Administracji, 88, 2012, Strony 113 - 119
Pobierz artykuł PDF
Niemcy w polskiej kulturze i myśli politycznej od schyłku XVIII w. do wybuchu II wojny światowej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 725 - 749
Pobierz artykuł PDF
Życie, wolność, własność, bezpieczeństwo. Doktrynalne przesłanki wczesnych regulacji praw człowieka
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 13 - 39
Pobierz artykuł PDF
Europa Środkowo-Wschodnia w poglądach Józefa Piłsudskiego po I wojnie światowej
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011, Strony 181 - 213
Pobierz artykuł PDF