Artykuły:
Buck versus Bell, czyli eugenika w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 421 - 427
Pobierz artykuł PDF
Recenzja:The Holocaust: Voices of Scholars, red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Austeria, Cracow 2009, ss. 297
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 430 - 433
Pobierz artykuł PDF
Palenie krzyży jako manifestacja konstytucyjnie chronionej wolności słowa? Z badań nad orzecznictwem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 65 - 78
Pobierz artykuł PDF
Faszyzm, lewica, konserwatyzm
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 99 - 105
Pobierz artykuł PDF
Freedoms of Expression, Political Extremism and Seditious Speech in the United States Supreme Court’s Jurisprudence Part I
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 7 - 21
Pobierz artykuł PDF
Humanitarian intervention v. state sovereignty — some remarks from a doctrinal perspective
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 183 - 193
Pobierz artykuł PDF
Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concept of European unity — brief comparative analysis
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 27 - 37
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. David Boucher, Paul Kelly, tłum. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 732
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 327 - 330
Pobierz artykuł PDF
The United States Supreme Court reverses itself: Sense of injustice or public pressure?
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 751 - 768
Pobierz artykuł PDF
Doktrynalna legitymizacja idei wolności słowa
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 247 - 260
Pobierz artykuł PDF
Sąd Najwyższy USA w amerykańskim porządku ustrojowo-politycznym
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 145 - 168
Pobierz artykuł PDF
Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 377 - 396
Pobierz artykuł PDF
Engaging in hate speech as grounds for enhancement of criminal punishment — Wisconsin v. Mitchell
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 101-116
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja koncepcji nowego ładu europejskiego w poglądach Carla Goerdelera (1939–1944)
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 193-214
Pobierz artykuł PDF
Z badań nad procesem totalitaryzacji w nazistowskich Niemczech
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 167-187
Pobierz artykuł PDF
Freedoms of expression, political extremism and seditious speech in the United States Supreme Court’s jurisprudence (Part II)
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 137-149
Pobierz artykuł PDF