Artykuły:
Dostęp do list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa jako przykład neutralizacji aksjologicznej Konstytucji RP
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 133-146
Pobierz artykuł PDF
Idea konstytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 7-27
Pobierz artykuł PDF