Artykuły:
Instytucja «lidera narodu» w republikach Azji Środkowej. Analiza prawno-porównawcza
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 10, 2019, Strony 245 - 257
Pobierz artykuł PDF
Obowiązki konstytucyjne w państwach postradzieckich
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 219 - 229
Pobierz artykuł PDF
Postradziecka trauma jako bariera demokratyzacji Białorusi
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 355 - 364
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Andrzej Poczobut, System Białoruś, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, ss. 248
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 387 - 390
Pobierz artykuł PDF
Klanowość i polityka wewnętrzna Abchazji
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 65 - 76
Pobierz artykuł PDF
Comparative Constitution Making, eds. D. Landau, H. Lerner, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2019, 613 pp.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 259-264
Pobierz artykuł PDF
„Suwerenna demokracja” — geneza, treść i krytyka współczesnej rosyjskiej myśli polityczno-prawnej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 47-69
Pobierz artykuł PDF
T. Ginsburg, A.Z. Huq, How to Save a Constitutional Democracy
Wrocławskie Studia Politologiczne, Wrocławskie Studia Politologiczne, Strony 148-152
Pobierz artykuł PDF