Artykuły:
Efektywna demokracja parlamentarna Michela Debré
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 38, 2016, nr 4, Strony 135 - 140
Pobierz artykuł PDF