Artykuły:
Kryzys cywilizacji i rasizm w nauczaniu Piusa XI oraz w projekcie encykliki "Humani generis unitas" z 1939 r.
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 77 - 98
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Fabrice d’Almeida, Światowe życie w czasach nazizmu. Elity europejskie wobec Hitlera, przeł. Andrzej Wiśniewski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009, ss. 383
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 424 - 430
Pobierz artykuł PDF
Civil society in Poland in the 1990s. Ideas and their reflection in the Constitution and in jurisprudence
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 27 - 43
Pobierz artykuł PDF
Retoryka ciągłości: o dziedzictwie prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 53 - 79
Pobierz artykuł PDF
Polskie interpretacje totalitaryzmu. O niektórych efektach prac prowadzonych w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 179 - 197
Pobierz artykuł PDF
Benedykt XVI o terroryzmie
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 15 - 31
Pobierz artykuł PDF
Papiez Pius XI wobec doktryny włoskiego faszyzmu
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 151-181
Pobierz artykuł PDF