Artykuły:
Recenzja: Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Książki, Warszawa 2011, ss. 552
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 121 - 128
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: W obawie przed islamizmem. Uwagi na marginesie książki Krzysztofa Izaka
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 97 - 105
Pobierz artykuł PDF
Czy islam ma charakter totalitarny?
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 105 - 116
Pobierz artykuł PDF
Rozwód według procedury khula w prawie egipskim
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 499-510
Pobierz artykuł PDF