Artykuły:
Integracja subregionalna na przykładzie Wspólnoty Andyjskiej
Przegląd Prawa i Administracji, 86, 2011, Strony 195 - 210
Pobierz artykuł PDF
Zgodność prawa krajowego z prawem międzynarodowym na przykładzie Polski. Uwagi ogólne
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 321-334
Pobierz artykuł PDF
Wpływ regulacji międzynarodowych na ograniczenia w kształtowaniu się ustrojów totalitarnych, autorytarnych i dyktatur
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 45-70
Pobierz artykuł PDF