Artykuły:
Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wartości w prawie
Przegląd Prawa i Administracji, 96, 2014, Strony 39 - 56
Pobierz artykuł PDF
Rożnica poglądów na tożsamość prawa w polskiej teorii
Prawo, Czy koniec teorii prawa?, Strony 193 - 210
Pobierz artykuł PDF
Ideał legalności w koncepcji prawa Philipa Selznicka
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 67-77
Pobierz artykuł PDF
Sytuacja autorytarna i rządy prawa. Socjologiczno-prawne wyjaśnienia kryzysu konstytucyjnego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 173-183
Pobierz artykuł PDF