Artykuły:
Niemiecko-Polska Szkoła Prawa Wrocław–Berlin
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 679 - 689
Pobierz artykuł PDF
Struktura szkolnictwa wyższego w Niemczech w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 301 - 318
Pobierz artykuł PDF
Udział obywateli w procedurze ustawodawczej w Republice Federalnej Niemiec
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 203-216
Pobierz artykuł PDF
Prawa podstawowe w systemie konstytucyjnym Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 315-329
Pobierz artykuł PDF