Artykuły:
Krytyka demokracji w ideologii Adolfa Hitlera
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 32, 2010, Strony 75 - 92
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Vers un profi l convergent des fascismes? „Nouveau consensus” et religion politique en Europe centrale, sous la direction de Traian Sandu, Cahiers de la Nouvelle Europe, Collection du Centre Interuniversitaire d’Études Hongroises, No 11, L’Harmattan, Paris 2010, ss. 274 oraz A. Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco: O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze, przekład I. Kania, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, ss. 442
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 35, 2013, nr 3, Strony 123 - 128
Pobierz artykuł PDF
Wacław Makowski — teoretyk i praktyk polskiego autorytaryzmu, bohater dwóch poświęconych mu monografii
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 99 - 108
Pobierz artykuł PDF
Refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa „Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec”
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 40, 2018, nr 4, Strony 163 - 168
Pobierz artykuł PDF
Pojęcia „socjalizm”i „narodowy socjalizm” w mowach agitacyjnych Hitlera w latach 1925–1933
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 65-75
Pobierz artykuł PDF
Interwencjonizm, totalitaryzm czy ideologizacja gospodarki? Kilka uwag o własności i gospodarce w III Rzeszy
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 269-280
Pobierz artykuł PDF
Spory o Adolfa Hitlera w najnowszej literaturze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 341-360
Pobierz artykuł PDF