Artykuły:
Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 119 - 149
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność komandytariusza z punktu widzenia interesu wierzycieli spółki
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 157 - 167
Pobierz artykuł PDF
Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych — zagadnienia wybrane
Przegląd Prawa i Administracji, 112, 2018, Strony 153 - 163
Pobierz artykuł PDF
Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011, Strony 214 - 232
Pobierz artykuł PDF
Reprezentacja Skarbu Państwa w procesach cywilnych z udziałem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 399 - 415
Pobierz artykuł PDF
Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego
Prawo, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Strony 137 - 147
Pobierz artykuł PDF
Założenie o racjonalności prawodawcy w procesie wykładni w prawie spółek
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 457-466
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 155-164
Pobierz artykuł PDF
Instytucja osobowości prawnej w okresie PRL jako narzędzie ograniczania autonomii jednostek przez państwo autorytarne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 147-156
Pobierz artykuł PDF