Artykuły:
Recenzja: Chris Bishop, Zagraniczne formacje SS. Zagraniczni ochotnicy w Waffen-SS w latach 1940–1945, Muza SA, wyd. II, Warszawa 2008, ss. 192
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 32, 2010, Strony 440 - 443
Pobierz artykuł PDF
Handel ludźmi a  bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 35, 2013, nr 4, Strony 61 - 79
Pobierz artykuł PDF
Wokół koncepcji społeczeństwa alternatywnego — 30 lat Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 36, 2014, nr 1, Strony 49 - 57
Pobierz artykuł PDF
Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 37, 2015, nr 3, Strony 5 - 9
Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka współczesnego terroryzmu
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 37, 2015, nr 4, Strony 73 - 79
Pobierz artykuł PDF
Polskie ustawodawstwo antyterrorystyczne. Wybrane zagadnienia
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 39, 2017, nr 2, Strony 81 - 94
Pobierz artykuł PDF
Polskie zmagania z handlem kobietami i dziećmi na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia polityczne, prawne i społeczne
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41, 2019, nr 1, Strony 49 - 81
Pobierz artykuł PDF
Płaszczyzna ideowa Federacji Anarchistycznej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 769 - 781
Pobierz artykuł PDF
Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 233-240
Pobierz artykuł PDF