Artykuły:
Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 339-351
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja cywilnych postępowań nakazowych i upominawczych w kierunku respektowania wymogów demokratycznego państwa prawnego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 301-307
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek rejestracji prasy a postęp technologiczny
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 383-392
Pobierz artykuł PDF