Artykuły:
O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim prawie karnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 37 - 77
Pobierz artykuł PDF
Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 35 - 70
Pobierz artykuł PDF
Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 43 - 72
Pobierz artykuł PDF
Stosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców czynów karalnych popełnianych w  ramach poszczególnych form stadialnych i zjawiskowych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, Strony 53 - 69
Pobierz artykuł PDF
Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w  stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część I
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 2015, Strony 27 - 51
Pobierz artykuł PDF
Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 13 - 38
Pobierz artykuł PDF
Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część II
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 39, 2016, Strony 31 - 54
Pobierz artykuł PDF
Problem racjonalnej sankcji za zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 37-51
Pobierz artykuł PDF
Zabójstwa seryjne w Polsce oraz ich sprawcy w ujęciu kryminologicznym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 45-76
Pobierz artykuł PDF
Problemy kryminalizacji szerzenia oraz gloryfikowania totalitaryzmu (art. 256 k.k.). Część I
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 173-185
Pobierz artykuł PDF