Artykuły:
Kazirodztwo w aspekcie socjopsychologicznym
Przegląd Prawa i Administracji, 81, 2009, Strony 153 - 173
Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo — pomiędzy racjonalnością a emocjonalnością
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 53-66
Pobierz artykuł PDF
Zarzut dyskryminacji na tle religijnym z art. 119 kodeksu karnego — problematyka wiktymizacji podejrzanego
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 209-230
Pobierz artykuł PDF