Artykuły:
Odpowiedzialność państwa za realizację zadania w zakresie szkolnictwa wyższego — perspektywa historyczna i współczesna
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 149 - 159
Pobierz artykuł PDF
Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 103 - 118
Pobierz artykuł PDF
Samorząd terytorialny w perspektywie sterowania przez racjonalnego prawodawcę
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 473-483
Pobierz artykuł PDF
The constitutionalization of administrative law as a remedy for authoritarian rule: The case of Poland and the case of Germany
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 513-522
Pobierz artykuł PDF
Gmina w systemie transformacji energetycznej Niemiec (uwagi na tle nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii 2021)
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 113-123
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat funkcji administracji publicznej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 259-268
Pobierz artykuł PDF