Artykuły:
„Краще сім раз горіти, ніж один раз вдовіти”: поняття ‘вдівство’ у мовній свідомості українців
Slavica Wratislaviensia, 170, 2019, Strony 109 - 123
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: „Наукові записки НаУКМА”, том 137. Філологічні науки мовознавство, Київ 2012
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 331 - 336
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Іринa Ігнатенко, Жіноче тіло у традиційній культурі українців, Київ 2013
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, Strony 342 - 345
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Анна Урсуленко, Роль фольклору у формуванні української націо- нально-культурної ідентичності на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991–2004 рр., Видав. Вроцлавського університету, Вроцлав 2013, сс. 2071
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Strony 393 - 398
Pobierz artykuł PDF
Нариси мовного образу ПРАВЕДНОГО в українських текстах Псалтиря (переклад Івана Огієнка)
Studia Linguistica, , Strony 7-19
Pobierz artykuł PDF