Wróć do szczegółów artykułu Procedura powoływania i odwoływania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli a gwarancje ich niezależności — wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda
Pobierz Pobierz PDF