Artykuły:
Wydarzenia kryminalne i egzekucje we Wrocławiu w świetle diariusza Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck z lat 1726 – 1729 i 1737 – 1744
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 363 - 376
Pobierz artykuł PDF
Najstarsze prawo wydobycia złota na Śląsku
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 333-346
Pobierz artykuł PDF