Artykuły:
Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach osobowych. Uwagi krytyczne
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 57 - 71
Pobierz artykuł PDF
Czy na pewno martwa instytucja? Staropolskie i austriackie pactum advitalitium w perspektywie współczesnej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 109 - 124
Pobierz artykuł PDF
Share capital in the Polish simple joint-stock company in light of the existing law and proposed European legislation
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union, Strony 77 - 94
Pobierz artykuł PDF
Monetary compensation for marital infidelity and damages resulting therefrom in comparative perspective
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union, Strony 159 - 170
Pobierz artykuł PDF
The standards of tortious liability in the West Galician Code and its influence on ABGB in light of modern Polish tort law
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 171-183
Pobierz artykuł PDF