Artykuły:
Próba uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 20, 2016, Strony 97 - 116
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 21, 2017, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 21, 2017, Strony 61 - 78
Pobierz artykuł PDF
Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 21, 2017, Strony 79 - 102
Pobierz artykuł PDF
Latest remarks on the democracy and rule of law in CEE countries
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Współczesne wyzwania prawa w dobie nowego porządku gospodarczego świata, Strony 77 - 89
Pobierz artykuł PDF
The New Prospectus Regulation and the information effi ciency of capital markets in the European Union
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 73 - 91
Pobierz artykuł PDF
New prospectus regime: A critical analysis of chosen key changes
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych, Strony 11 - 35
Pobierz artykuł PDF
The devil is in the details: Regulation EU 2017/1129
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union, Strony 95 - 118
Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych
Prawo, , Strony 17 - 30
Pobierz artykuł PDF
Czy polskie prawo prospektowe jest konkurencyjne na tle innych państw Unii Europejskiej?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 41-60
Pobierz artykuł PDF
Exempt offerings in the EU and the US: A comparative perspective
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 21-39
Pobierz artykuł PDF
Uwagi odnośnie do reformy polskiego prawa arbitrażowego w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych — część I
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 255-272
Pobierz artykuł PDF