Artykuły:
Postępowanie reprywatyzacyjne w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 23-41
Pobierz artykuł PDF