Artykuły:
Instagram jako skuteczny instrument komunikacji marketingowej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 43-59
Pobierz artykuł PDF