Artykuły:
Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 61-74
Pobierz artykuł PDF