Artykuły:
Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 153-163
Pobierz artykuł PDF